در شرایطی به مصاف معاملات چهارمین روز کاری از سال جدید می رویم که بازار سرمایه در معاملات آخرین روز کاری از هفته گذشته، شرایط مناسبی داشت و در اکثر صنایع شاهد تحرکات مثبتی بودیم. به نظر می رسد انتشار گزارش های ماهانه در تداوم رونق بازار نقش موثری داشته است. با رسیدن گزارش اسفند ماه عملا می توان برآورد نسبتا دقیقی بر روی گزارش های ١٢ ماهه و سود سال ٩٧ شرکت ها داشت. بنابراین طبیعی است که ...