در شرایطی به مصاف معاملات آخرین روز کاری از یک هفته نصفه و نیمه می رویم که بازار روز گذشته شرایط نسبتا خوبی داشت. البته این روزها تا حدودی ذائقه معامله گران تغییر کرده است. در این راستا، شاهد تحرکات مثبت در صنایعی نظیر سیمان، تجهیزات برقی، خودروسازی، حمل و نقلی، داروسازی، شیمیایی و غذایی هستیم. در گروه هایی نظیر پتروشیمی و پالایشی هم وضعیت بد نیست. بهبود سطح نقدینگی بازار با وجود تعطیلات نوروزی، اتفاق مثبتی است که ...