متوسط نرخ بازدهی این صندوق سالانه حدود ٢٠ درصد است و پرداخت سود آن نیز به صورت ماهانه می باشد و گزینه مناسبی برای سرمایه گذاری با توجه به آیتم هایی نظیر سود بالا و نقدشوندگی مناسب به شمار می رود...