فصل آغازین سال ٩٨ بازار در انتظار تعیین تکلیف سه موضوع مهم است. یکی اجرایی شدن بازار متشکل ارزی است که همتی رئیس بانک مرکزی ایران اجرایی شدن آن را در اواسط فروردین وعده داده بود. پیش بینی ها از نزدیکی این نرخ به قیمت بازار آزاد حکایت میکند. در صورت تحقق این پیش بینی با رشد درآمد فروش در شرکت هایی که نرخ فروش دلاری دارند روبه رو خواهیم شد. دومین موضوع تعیین تکلیف تمامی لوایح ۴ گانه FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام است. به نظر میرسد که علی رغم تکذیب کردن های مسئولین، اجرایی شدن اینستکس به تصویب این لوایح گره خورده است. سومین موضوع تمدید معافیت خریداران نفت از ایران است. در حال حاضر ٨ کشور تا اردیبهشت ماه از تحریم های امریکا برای خرید نفت ایران معاف شده اند.