در شرایطی به مصاف معاملات آخرین روز کاری از سال ٩٧ می رویم که بازار سرمایه با ثبت یک رشد دیگر، ضمن گذر از مقاومت ١٧۴ – ١٧۵ هزار واحدی، در مسیر کانال ١٨٠ هزار واحدی قرار گرفت. شاخص کل از ابتدای اسفند ماه بیش از ١٨ هزار واحد (معادل ١٢ درصد) رشد نموده و پس از سالها شاهد سنت شکنی رفتار معامله گران هستیم. این اتفاق نوید ورود نقدینگی و تداوم رشد بازار در سال جدید را می دهد اما ...