این روزها خبرهای خوب از آینده بازار نفت کم نیست و در این میان فعالان بازار بسیار مایل هستند بدانند قیمت ها تا چه حد رشد خواهد کرد. دو نهاد تحلیلگر در گزارش های جدید خود به ..