در شرایطی به مصاف معاملات نخستین روز کاری هفته می رویم که بازار سرمایه هفته مثبت و خوبی را پشت سر گذاشته و با توجه به جو حاکم بر معاملات روز چهارشنبه می توان گفت که احتمالا رونق شکل گرفته در ۴ روز کاری باقیمانده از سال نیز ادامه داشته باشد. نکته جالب توجه بازار روزهای اخیر، مشارکت بیشتر فعالان حقیقی در سمت خرید بود. سهامداران خرد طی ۴ – ۵ روز کاری گذشته به‌ طور پیوسته در بازار فعال بودند و بخش مهمی از ...