واپسین روزهای هفته را در حالی پشت سر می گذاریم که بازار سرمایه روز گذشته موفق شد یک رشد دیگر را در کارنامه خود به ثبت برساند. البته فشار عرضه قوی تر از روز دوشنبه بود و در نیمه دوم معاملات شاهد عقب نشینی سمت تقاضا بودیم؛ بطوریکه در برخی از نمادها و صنایع قیمت آخرین معامله در سطوحی پائین تر از قیمت پایانی قرار گرفت. بر این اساس پیش بینی می شود در بازار امروز میل به عرضه بواسطه ٢ عامل قرار گرفتن در روزهای پایانی هفته و همچنین بحث تسویه اعتبارات قوی تر باشد. با این حال ...