به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، برق عسلویه مپنا با پتانسیل بازدهی سنگین و وضعیت تکنیکالی ایده آل خود سیگنال خرید قوی را صادر کرده است.