در شرایطی به مصاف معاملات نخستین روز کاری هفته می رویم که بازار روز چهارشنبه چهره قابل قبول‌تری را نسبت به بازار روز سه‌شنبه به نمایش گذاشت. البته کماکان در ناحیه حجم و ارزش معاملات دچار ضعف اساسی هستیم و این وضعیت احتمالا تا پایان سال (در حالت خوشبینانه تا پایان هفته جاری) ادامه داشته باشد. مشکل اصلی بازار در مقطع فعلی این است خریداران به واسطه حضور همه جانبه فروشنده‌ها در قیمت‌های مثبت، رفتار احتیاطی را در پیش می‌گیرند و همین عامل تبدیل به ...