افزایش نرخ فروش محصولات و تغییر سبد فروش از گندله به فولاد اصلی ترین دلیل رشد چشمگیر فروش در سال ٩٧ بوده است...