در شرایطی به مصاف معاملات آخرین روز کاری هفته می رویم که بازار روز گذشته با فشار نسبی عرضه روبرو شد و اکثر صنایع با کاهش شاخص‌ها به کار خود خاتمه دادند. البته از رخ نیمه دوم بازار روز دوشنبه (قرار گرفتن قیمت آخرین معامله بسیاری از نمادها در سطوحی پائین تر از قیمت های پایانی)، قابل پیش بینی بود که بازار دیروز وضعیت مطلوبی نداشته باشد. همانطور که در گزارش اخیر اشاره شد، تنها ١٠ روز کاری (امروز + ۵ روز هفته آتی + ۴ روز در هفته پایانی اسفند ماه) تا پایان سال باقیمانده و احتمالا روند نوسانی و اصلاحی بازار تا ...