معاملات چهارمین روز کاری هفته را در حالی استارت می زنیم که این روزها شاهد روند نوسانی بازار هستیم. انصافا از حق نگذریم، وضعیت معاملات اسفند ماه سال جاری به مراتب بهتر از سال های اخیر بوده و این مساله ٣ علت مهم دارد. اول اینکه اصلاح بازار از مهر ماه آغاز شد و طبیعی است که به دلیل جذاب شدن قیمت ها، میل به فروش در بازار کاهش یافته است. عامل دوم را باید در گزارش ماهانه شرکت‌ها جستجو کرد. بررسی عملکرد شرکت‌ها در بهمن ماه و در اوج تحریم ها نشان می دهد که ...