بورس ٢۴ : عقب‌گرد احتمالی قیمت دلار به کابوسی برای بازارهای کالایی بدل شده ولی بازارها هنوز این ترس را باور نکرده‌اند. قیمت فولاد میل به افت نرخ را مخفی نکرد ولی در بازار پلیمرها هنوز هم جرقه‌های افزایش قیمت‌ها را می‌توان مشاهده کرد. این وضعیت کلی به معنی احتمال جدی تغییر فاز بازارهاست یعنی اغلب بازارهای کالایی از هم‌اکنون ترس از کاهش نرخ را به وضوح حس کرده‌اند... بازار زعفران هم آتی و هم گواهی سپرده کالایی هم وارد یک فاز نزولی شده یعنی افت قیمت دلار را جدی‌تر از سایر بازارها لمس کرده است... اگر قیمت دلار واقعاً کاهش یابد بازارها همگی بی‌دفاع خواهند شد و راهی جز پذیرش افت نرخ‌هایی جدی ندارند...