در شرایطی به مصاف معاملات دومین روز کاری هفته می رویم که بازار روز گذشته پس از استارت مثبت در دقایق ابتدایی، رفته رفته عقب نشست تا در نهایت شاخص کل با افت ٩٢۴ واحدی به کار خود خاتمه داده باشد. نبود نقدینگی کافی و نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، دلیل اصلی بی رمقی بازار است. اما این روزها بحث حذف ارز ۴.٢٠٠ تومانی داغ شده و اکثر فعالان بازار اخبار مجلس را با دقت دنبال می کنند. وضعیت سودآوری بخشی از صنایع داخلی که عمدتا مصرف کننده ارز ۴٢٠٠ تومانی هستند، با مصوباتی که در مجلس در حال انجام است، با ...