در شرایطی به مصاف معاملات آخرین روز کاری هفته می رویم که بازار روز گذشته باری دیگر درگیر هیجان مفرط شد و شاهد رفتار احساسی معامله‌گران بودیم تا جایی که شاخص کل با افت سنگین ٢ هزار واحدی بخشی از افت روزهای اخیر را از دست داد. پولبکی به گذشته نشان می دهد که اکثر معامله‌گران از رفتارهای غیر منطقی و واکنش های سریع، زیان دیده اند ... ! آبان ماه سال ٩۶ ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، پیروز شد و این رویداد افت ٢ روزه بازار را به دنبال داشت. اردیبهشت سال جاری ...