همه چیز به شرایط قیمت گذاری سال ٩٨ و بازار فروش محصولات ختم می شود اما اگر شرکت با لیزینگ، پیش فروش و فروش نقدی بتواند مجموعا حجمی معادل ...