گاهی به وضعیت نرخ های فروش شرکت حکایت از جهش مناسب سودآوری نسبت به سال قبل و شرایط پیشین دارد که نتیجه آن رشد احتمالا ٢ برابری فروش و افزایش مارجین عملیاتی شرکت است...