هنوز فولاد می‌تازد و مشخص نیست که این جریان افزایشی تا کجا ادامه یافته و چه در سر دارد. میلگرد بالای ۵ هزار تومان در بازار به وفور یافت می‌شود و همین داده اگر در نرخ‌های بالای ۵ هزار تومان تثبیت شود شاید...