در شرایطی به مصاف معاملات دومین روز کاری هفته می رویم که بازار روز گذشته رفتار جالبی را از خود بروز داد. شکست قطعی خط روند نزولی ۵ ماهه توام با افزایش جدی حجم و ارزش معاملات سیگنال ورود نقدینگی به بازار را صادر می کند. فضای نسبتا آرام سیاسی در کنار افزایش صادرات نفت، رسیدن عملکرد مناسب تولید و فروش بهمن ماه برخی از شرکت های صادرکننده و زمزمه هایی درخصوص آتش بس ...