به نظر می رسد در مسیر تکمیل موج ۵، محدوده ٢٠۵ تا ٢٢۵ تومان از اهمیت بالایی برخوردار باشد. نمودار بروز شده در پایین با تایم فریم هفتگی آورده شده است...