بازارهای کالایی امروز نوسان قیمت دلار را جدی گرفته بودند و با توجه به نوسان این نرخ در روزهای اخیر ، رشد قیمت‌ها را انتخاب کردند. فولاد و پلیمرها هر دو افزایشی بودند ولی بازار آتی زعفران میل به کاهش قیمت‌ها پیدا کرد اگرچه بورس انرژی هم یک روز متعادل و شاید بهتر از حد انتظار را تجربه کرد...