پیش بینی می شود روند قیمتی سهم در این محدوده با توقف در کوتاه مدت همراه شود و شناسایی سود ۴۵ درصدی در نزدیکی ٢١۵ تومان با تلورانس ۵ درصد، نقطه مناسبی برای خروج سهامداران ریسک گریز به حساب می آید ...