در نمودار تعدیل شده و در چارچوب زمانی هفتگی ، نوسانات قیمتی سهم تداعی کننده یک الگوی اصلاحی زیگزاگ دوگانه است. در حال حاضر پس از اتمام اولین زیگزاگ...

تحلیل تکنیکال شرکت سرمایه گذاری مسکن الوند - ثالوند :

 

در نمودار تعدیل شده و در چارچوب زمانی هفتگی ، نوسانات قیمتی سهم تداعی کننده یک الگوی اصلاحی زیگزاگ دوگانه است. در حال حاضر پس از اتمام اولین زیگزاگ قیمت زنجیره سه تایی واصل X را تکمیل کرد. در حال حاضر به نظر می رسد موج سه تایی واصل X خاتمه یافته و اکنون قیمت در حال ساخت الگوی زیگزاگ دوم است. به نظر می رسد هدف این موج محدوده 300 - 320 تومان می باشد. حد ضرر این تحلیل روی 170 تومان قرار دارد.