در شرایطی به مصاف معاملات آخرین روز کاری بهمن ماه می رویم که بازار پس از یک زد و خورد سنگین در دو روز ابتدایی هفته ، در معاملات روز دوشنبه چهره بهتری داشت. برخی معتقدند کاهش فشار عرضه نشات از رشد دلار و دست های پنهانی می گیرد اما واقعیت امر این است که بازار یک افت ٢ روزه را تجربه کرده بود و بنابراین میل به خرید و نوسانگیری بواسطه جذاب شدن قیمت ها افزایش یافته بود. البته رشد نرخ دلار و تحولات بورس کالا هم بی تاثیر نبود اما عامل اصلی، عقب نشینی برخی از حقوقی ها در فروش و بحث ...