یک محموله ٣۵ هزار بشکه‌ای نفت خام سبک صادراتی امروز در بورس انرژی مورد معامله قرار گرفت تا کابوس عرضه‌های ناموفق در این بازار به پایان برسد. اگرچه این عرضه تنها در حد یک محموله نسبتاً کوچک در ابعاد بازارهای جهانی نفت خام داد و ستد شد ولی همین داد و ستد نشان داد که بورس انرژی بضاعت عرضه‌های صادراتی را دارد...