بازار روز یکشنبه کار خود را بر اساس وضعیت معاملاتی یک ساعت پایانی بازار روز شنبه استارت زد و از همان دقایق ابتدایی شاهد فشار عرضه در اکثر نمادها و گروه ها بودیم؛ بطوریکه در دیده‌بان اصلی بازار، تعداد نمادهای سبزرنگ، انگشت‌شمار بود ! روز گذشته به این نکته اشاره شد که وقتی بازار به اخبار مثبت واکنش نمی دهد، در فضای بی رمقی و بی خبری، میل به فروش و افت قیمت ها بیشتر می شود. از امروز تا پایان سال ٢٢ جلسه معاملاتی در پیش داریم. لذا اگر قصد حضور در بازار را دارید، بهتر است استراتژی مشخصی برای روزهای باقیمانده از سال داشته باشید. نگاهی به رفتار بازار در سنوات اخیر نشان می دهد که معمولا ...