بازارهای کالایی رونق چندانی ندارد. فولاد تمایل به افت نرخ دارد ولی برای کاهش قیمت‌ها مردد است. بازار پتروشیمی به رغم افزایش قیمت‌های پایه ولی باز هم توانایی چندانی برای رشد نرخ را از خود بروز نداد گویی بازار کشش افزایش قیمت‌های جدی را ندارد. این دو بازار اصلی به ما می‌گوید که باز هم بوی رکود می‌آید مگر آن‌که رشد تقاضای روزهای پایانی سال به داد بازار برسد ولی نمی‌توان چندان خوش‌بین بود. اما بازار آتی زعفران یک رز خوب را پس از چند هفته تجربه کرد و حتی صف خرید را هم مشاهده کرد. البته نشان‌گر آن است که بازار ذهنیت افزایشی برای دلار آزاد را لحاظ کرده است.