طی یک هفته گذشته قیمت خودرو در بازار آزاد افزایش یافته است. وزیر صمت در این رابطه گفته است که برای کاهش قیمت باید تیراژ تولید بالا برود. قیمت دلار هم مجددا رشد کرد. رئیس بانک مرکزی در این رابطه پست اینستاگرامی گذاشته است و التهابات روزهای اخیر را ناشی از جو سازی های منفی و همینطور اظهار نظرها در مورد احتمال رد پالرمو ، سررسید شدن سپرده های ٢٠ درصدی و وضعیت بودجه ٩٨ دانسته است. در هر صورت دلیل رشد قیمت ارز و خودرو هرچه که باشد، پیش بینی ادامه دار بودن رشد آنها تا انتهای سال ، میتواند همین نقدینگی خسته و بی هیجان بازار بورس را نیز به بازار ارز و خودرو جذب کند. با توجه به نبود نقدینگی و بی انگیزگی معامله گران بازار سرمایه و همینطور ابهامات متعدد موجود به نظر نمی رسد که حداقل تا رسیدن گزارش عملکرد های ماه بهمن، روی خوشی به بازار سرمایه نشان داده شود. مگر اینکه از نقدینگی وعده داده شده برای تزریق به بازار سرمایه خبری بشود و یا ...