در جلسه معارفه شرکت عنوان شد که برنامه ریزی برای افتتاح حداقل ٣٠٠ فروشگاه در سال وجود دارد که عمده آنها به صورت فرانچایز خواهد بود. همچنین در گزارش قیمت گذاری سهم شرکت که همراه با آگهی عرضه منتشر شده است، برنامه ریزی برای دستیابی به ١,٣٠٠ فروشگاه تا پایان سال ١٣٩٧ اعلام شده است. شرکت اعلام کرده است که با این عدد به فروش حدود ۵,٣٠٠ میلیارد تومانی دست خواهد یافت که با توجه به فروش بیش از ۴,٠٠٠ میلیارد تومان در ١٠ ماهه نخست سال، آنچنان غیر ممکن نیست...

شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش از زیرمجموعه های گروه صنعتی گلرنگ با سرمایه 1،000 میلیارد ریال است که در روز شنبه 27 بهمن ماه 1397 عرضه خواهد شد. این شرکت فعالیت خود را از سال 1388 آغاز کرده است و فروشگاه‌های شرکت از تعداد 70 فروشگاه در سال 93 به تعداد 1,140 فروشگاه در آذر ماه 1397 رسیده است. برنامه شرکت دستیابی به 4,000 فروشگاه تا سال 1400 می باشد. در نمودار زیر روند رشد تعداد فروشگاه‌های شرکت طی 4 سال اخیر و نه ماهه ابتدایی سال 97 نشان داده‌شده است:

در جلسه معارفه شرکت عنوان شد که برنامه ریزی برای افتتاح حداقل 300 فروشگاه در سال وجود دارد که عمده آنها به صورت فرانچایز خواهد بود. همچنین در گزارش قیمت گذاری سهم شرکت که همراه با آگهی عرضه منتشر شده است، برنامه ریزی برای دستیابی به 1,300 فروشگاه تا پایان سال 1397 اعلام شده است. شرکت اعلام کرده است که با این عدد به فروش حدود 5,300 میلیارد تومانی دست خواهد یافت که با توجه به فروش بیش از 4,000 میلیارد تومان در 10 ماهه نخست سال، آنچنان غیر ممکن نیست.

خلاصه ای از نکات مهم صورت سود و زیان در دو سال گذشته و هم چنین نه ماهه ابتدایی سال 97 در جدول زیر نشان داده شده است : (ارقام به میلیارد ریال)

 

دوره 9 ماهه 97

96.12.29

95.12.30

درآمدهای عملیاتی

35،495

29،092

16،295

بهای تمام‌شده درآمدهای عملیاتی

(28،735)

(24،302)

(13،893)

سود (زیان) ناخالص

6،760

4،790

2،402

هزینه‌های عمومی واداری

(5،411)

(4،428)

(2،265)

سود (زیان) عملیاتی

2،103

804

282

سود (زیان) خالص

1،786

684

240

در نمودار زیر درآمد عملیاتی و بهای تمام‌شده شرکت طی 4 سال اخیر و نه ماهه ابتدایی سال 97 نشان داده ‌شده است؛

فروش شرکت در سال 96 با رشد 79 درصدی نسبت به سال قبل از آن به 29،092 میلیارد ریال رسیده است. به عبارت دیگر در سال 1396 شرکت به طور میانگین ماهانه 242 میلیارد تومان فروش را ثبت کرده است. عملکرد شرکت در سال 97 با رشد قابل توجهی همراه بوده به طوریکه فروش طی نه ماهه ابتدایی سال به مبلغ 35،495 میلیارد ریال بوده و به طور میانگین معادل 394 میلیارد تومان فروش ماهانه را ثبت کرده است که نسبت به فروش ماهانه سال قبل، رشد 62 درصدی در فروش ماهانه مشاهده می شود. همچنین فروش دی ماه 1397 معادل با 464 میلیارد تومان بوده است که با احتساب عملکرد دی ماه بالغ بر 40،139 میلیارد ریال فروش ده ماهه گزارش شده است.

سود ناخالص و سود خالص شرکت در سال 96 به ترتیب با رشد 99 درصد و 185 درصد نسبت به سال 95 به مبلغ 4،790 میلیارد ریال و 684 میلیارد ریال رسیده است. طی دوره نه ماهه ابتدایی سال 97 شاهد رشد چشم گیر در سودآوری شرکت می باشیم به طوری که سود خالص و ناخالص با رشد به ترتیب 41 درصد و 161 درصد نسبت به دوازده ماهه سال 96 به مبلغ 6،760 میلیارد ریال و 1،786 میلیارد ریال محقق گشته است.

برآورد فروش و سود تا پایان سال 97

بررسی عملکرد 10 ماهه ابتدایی سال 97 شرکت نشان از وضعیت مطلوب آن دارد. فروش طی این دوره 4,014 میلیارد تومان بوده که حدود 77 درصد رقم بودجه را محقق ساخته است. شرکت برای سال 1397 رقمی معادل با 5300 میلیارد تومان فروش پیش بینی کرده است. سود خالص نیز طی دوره نه ماهه بالغ بر 1،786 میلیارد ریال بوده و 65 درصد مبلغ پیش بینی شده را تحقق بخشیده است.

با توجه به روند فروش ماهانه شرکت در سه سال گذشته، به طور متوسط حدود 20 درصد فروش سالانه در دو ماهه پایانی سال تحقق یافته است که ناشی از الگوی مصرف و افزایش خرید کالاهای مصرفی می باشد. درنتیجه با درنظر گرفتن فروش 4,014 میلیارد تومانی در ده ماهه ابتدایی سال، دست‌یابی به درآمد 5,300 میلیارد تومانی بودجه در سال 97 دور از دسترس نخواهد بود. همچنین با در نظر گرفتن حاشیه سود 5 درصدی تحقق یافته در 9 ماهه، دسترسی به سود بودجه شده 2.740 ریالی نیز میسر خواهد بود.

ارزشگذاری سهام

با توجه به عرضه اولیه این شرکت در بازار دوم بورس؛ ارزشگذاری سهام آن توسط تامین سرمایه ملت انجام شده است. مطابق گزارش ارزشگذاری، ارزش نهایی برآورد شده برای شرکت برابر با 26،287 ریال به ازای هر سهم می باشد.

مهمترین اقلام پیش بینی شده در گزارش قیمت گذاری به شرح زیر است: (ارقام به میلیارد ریال)

شرح

1397

1398

1399

1400

فروش

48،750

82،316

120،341

160،249

سود عملیاتی

2،205

4،109

6،891

9،179

سود خالص

1،894

3،561

6،130

8،587

حاشیه سود عملیاتی

4.5 %

4.9 %

5.7 %

5.7 %

حاشیه سود خالص

3.8 %

4.3 %

5.0 %

5.3 %

فروش برای سال 98 به مبلغ 8،231 میلیارد تومان پیش بینی شده که نسبت به سال 97 رشد 69 درصدی داشته ؛ برای سال های 99 و 1400 نیز فروش با رشد 46 درصدی و 33 درصدی برآورد شده است.هم چنین سود خالص با برآورد مبلغ 356 میلیارد تومان برای سال 98 رشد 88 درصدی نسبت به سال 97 داشته است.این رقم با رشد 72 درصدی و 40 درصدی برای سال های 99 و 1400 تخمین زده شده است.

با توجه به اینکه برای عرضه اولیه سهم، قیمت 16,950 ریال در نظر گرفته شده است، این رقم معادل با 64% قیمت تعیین شده است که به نظر می رسد جذابیت برای سرمایه گذاران دارد.