پس از ثبت قله ٧٧ دلاری در اوایل مهر ماه شاهد ریزش تند و تیز بهای جهانی نفت سبک امریکا بودیم. به گونه ای که ارزش هر بشکه نفت سبک امریکا با کاهش ٣۵ دلاری به محدوده ۴٢ دلار رسید...