نوسانات قیمتی نماد معاملاتی چکاپا در نمودار تعدیل شده و چارچوب زمانی روزانه ، از بدو عرضه تاکنون تداعی کننده الگوی اصلاحی زیگزاگ دوگانه است. اولین الگوی اصلاحی...