بهای مصنوعات فولادی امروز با افزایش نرخ جدی همراه شد و البته معاملات بورس کالا هم به این روند افزایشی کمک کرد تا بازار گمان کند که خبرهایی در راه است و می‌توان به افزایش بیشتر قیمت‌ها خوش‌بین بود. این در حالی بود که در اواخر فعالیت بازار در روز جاری شاهد تکانه‌هایی از کاهش نرخ بودیم که به تنهایی می‌تواند بیم و امید از تعدیل نرخ را برجسته سازد... در بازار پلیمرها اما روند با ثباتی در بازار حاکم بود و البته در بازار فیزیکی بورس انرژی هم شاهد معاملات جذابی بودیم ولی عرضه گاز مایع صادراتی به معامله ختم نشد ، به جز نوسان نرخ در بازار فولاد و داده‌های پیچیده بورس انرژی سایر بازارهای ذکر شده از آرامش نسبی برخوردار بودند اگرچه در این هفته به صورت کلی شاهد کم رمقی اغلب بازارها بودیم تا جایی که می‌توان گفت هفته‌ای نیمه‌تعطیل به ثبت رسیده ولی برای هفته آینده پتانسیل بهبود حجم معاملات وجود دارد... بازار فولاد یک روز عجیب را سپری کرد و در ابتدا شاهد رشد جدی قیمت‌ها بودیم تا جایی که میلگرد توانست حتی قیمتی نزدیک به ۴۵٠٠ تومان را هم لمس کند...