در شرایطی به مصاف معاملات آخرین روز کاری هفته می رویم که بازار روز گذشته شرایط خوبی نداشت و عملا شاهد فشار عرضه بواسطه نبود تقاضای جدی در سامانه معاملات بودیم. شاخص کل در بازار روز گذشته با رنگ سبز آغاز به کار کرد و در نهایت با افت نزدیک به ۵٠٠ واحدی به کار خود خاتمه داد. این وضعیت نشان می دهد که فعلا خبری از حمایت و تزریق نقدینگی به بازار نیست !! البته ٢ گروه «سیمانی» و «مواد غذایی» به همراه «تک سهم ها» روند معاملاتی متفاوتی را در پیش گرفتند. به نظر می رسد معاملات امروز نیز ...