بورس ٢۴ : رشد قیمت فولاد نه تنها ادامه یافته بلکه به هیجانی افسارگسیخته بدل شده که قیمت‌هایی نجومی را به ثبت رسانده است. می توان گفت که بالاترین نرخ از فصل تابستان تاکنون تجربه شده که همین داده برای ترسیم واقعیت‌های بازار کافی است. نمی‌توان به صراحت عنوان کرد که این روند افزایشی باز هم ادامه خواهد یافت و یا خیر ولی چیزی که مشخص است تا امروز شاهد رشد جدی قیمت‌ها بوده‌ایم... فردا عرضه‌های مهمی در بورس کالا به ثبت می‌رسد که در صورت موفقیت این عرضه‌ها می‌توان سطوح قیمتی فعلی را در بازار فولاد مورد توجه دقیق‌تری قرار داد اگرچه بازار تاکنون در مسیر رشد بوده اما برخی ذهنیت‌ها از احتمال بازارسازی هم خبر می‌دهد که نیاز به بررسی‌های دقیق‌تری دارد...