طی یک هفته گذشته (منتهی به ١٩ بهمن ماه) علیرغم افت بیشتر صندوق های سرمایه گذاری در سهام، هستی بخش آگاه با سود بیش از ٢% در صدر و سپهر کاریزما، کاریزما، توسعه اندوخته آینده و فیروزه...

بورس24: در حالیکه طی یکسال گذشته بازدهی شاخص کل به سطح 62 درصد رسیده است حدود نیمی از صندوق های سرمایه گذاری در سهام (در جدول با هایلایت سبز مشخص شده است) موفق به کسب بازدهی بیش از بازار شدند که در این میان صندوق های دماسنج، نوید انصار، سهم آشنا، یکم اکسیر فارابی، سبحان،... با کسب سود بیش از 80% مطابق با جدول زیر در رده برترین ها قرار گرفته اند. همچنین طی یک هفته گذشته (منتهی به 19 بهمن ماه) علیرغم افت بیشتر صندوق های سرمایه گذاری در سهام، هستی بخش آگاه با سود بیش از 2% در صدر و سپهر کاریزما، کاریزما، توسعه اندوخته آینده و فیروزه نیز توانستند بهترین عملکرد را به ثبت رساندند.

در جدول زیر برای بررسی دقیق تر، اطلاعات و روند بازدهی صندوق سرمایه گذاری در سهام در جدول زیر آورده شده است. لازم به ذکر است؛ دوره برتر بازدهی، درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است. در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.