عده ای از سرمایه گذاران بر مبنای افزایش قابل ملاحظه قیمت سنگ آهن در هفته های اخیر، نسبت به آینده بازار این ماده خام دچار توهم شده اند و تصور می کنند شرایط برای همیشه ..