بورس ٢۴ : بازارهای کالایی اگرچه به شدت به آرامش قیمتی متمایل شده‌اند و روز پایانی هفته جاری را به عنوان زمانی نیمه‌تعطیل مورد توجه قرار داده‌اند ولی جرقه‌های بزرگی در بازار فولاد توانست رشد قیمت‌هایی آتشین را به ثبت برساند که برای اغلب فعالان جذاب است... البته به جز رشد قیمت فولاد؛ خبر مهمی برای مخابره وجود ندارد البته بازار پلیمرها نیز میل به افت نرخ داشته است...