صحبت از سکه است ، البته نه الان.خیلی وقت است که صحبت از خرید سکه و نگهداری این مسکوک است.خرید طلا و سکه یکی از اصلی ترین راه هایی است که مردم در کشور ما برای حفظ ارزش دارایی خود انجام می دهند. از پائیز سال گذشته که اقتصاد کشور وارد فضایی ملتهب شد سکه همپای دلار خود را بالا کشید و در حالی که ماه ها بود در کانال یک میلیون و ٣٠٠ هزار تومانی درجا می زد ، آن قدر جهش کرد که در تابستان همین امسال نرخ بالای ۵ میلیون تومانی را هم به خود دید و حتی پیش فروش ٧ میلیون و ۶۵٠ هزار قطعه سکه هم نتوانست مرهمی باشد بر التهاب آن...

علیرضا باغانی

صحبت از سکه است ، البته نه الان.خیلی وقت است که صحبت از خرید سکه و نگهداری این مسکوک است.خرید طلا و سکه یکی از اصلی ترین راه هایی است که مردم در کشور ما برای حفظ ارزش دارایی خود انجام می دهند.

از پائیز سال گذشته که اقتصاد کشور وارد فضایی ملتهب شد سکه همپای دلار خود را بالا کشید و در حالی که ماه ها بود در کانال یک میلیون و 300 هزار تومانی درجا می زد ، آن قدر جهش کرد که در تابستان همین امسال نرخ بالای 5 میلیون تومانی را هم به خود دید و حتی پیش فروش 7 میلیون و 650 هزار قطعه سکه هم نتوانست مرهمی باشد بر التهاب آن.

اما سکه بهار آزادی ما چقدر ارزش دارد؟
برای تشخیص ارزش ذاتی سکه معمولا از دو روش استفاده می شود: یکی بر اساس قیمت جهانی طلا و دلار بازار آزاد و دوم بر اساس مظنه طلای بازار تهران.

برای به دست آوردن ارزش ذاتی سکه بر اساس طلای جهانی ابتدا باید بدانیم عیار سکه بهار آزادی 21.6 است و به عبارتی معادل 0.9 اونس طلای جهانی است که عیار 24 دارد. از طرفی وزن سکه بهار آزادی 8.133 گرم و یک اونس طلا برابر 31.1 گرم است و حاصل ساده شده اعداد فوق در هم یک ضریب قابل اتکا به ما می دهد که عدد تعریف شده 0.235 است.
حال با ضرب کردن نرخ هر اونس طلای جهانی در نرخ دلار بازار آزاد و ضرب عدد حاصل شده در ضریب مذکور(عدد 0.235) ، به سادگی به ارزش ذاتی سکه می رسیم. مثلا اگر قیمت هر اونس طلا اکنون 1315 دلار باشد و نرخ دلار را هم 11700 تومان در نظر بگیریم ارزش ذاتی سکه این گونه محاسبه می شود:

3615592 =0.235*11700*1315

برای به دست آوردن ارزش ذاتی سکه بر مبنای مظنه طلای بازار تهران نیز ابتدا باید بدانیم در واقع قیمت یک مثقال طلای 17 عیار ملاک اصلی است و مقدار و در واقع وزن یک مثقال برابر 4.608 گرم است. از طرفی با دانستن عیار 21.6 و وزن 8.133 گرمی سکه به ضریب 2.253می رسیم که اگر آن را در مظنه طلای 17 عیار ضرب کنیم به ارزش ذاتی سکه بر مبنای مظنه 17 عیار می رسیم. مثلا اگر مظنه 1585000 تومان باشد ، ارزش ذاتی سکه می شود...

3571000=2.253*1585000

بنابراین الان قیمت سکه در بازار آزاد بر اساس فرمول یک(دلار و اونس جهانی)604 هزار تومان حباب دارد و با فرمول دو 649 هزار تومان!

منبع : عصر ایران