لازم به ذکر است که فروش شرکت الزاما در تمام ماه های سال رخ نداده و به لحاظ نوع فعالیت ممکن است فروشی مناسب یا حتی عدم فروش محصولات برای ٢ ماه پایانی سال رخ دهد که این پتانسیل یا ریسک برای ماه های باقی مانده است...