به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴،کیمیا به دلیل جهش قیمت های جهانی روی توان سود سازی بالایی پیدا و در قیمت های فعلی توان بازدهی دو رقمی با ریسک کم را داشته و از دید بنیادی و تکنیکالی وارد موقعیت خرید خوبی شده و سیگنال صادر کرد