برخلاف تصوری که از بازار امروز داشتیم و انتظار بازارپر عرضه و احتمالا منفی را میکشیدیم؛ امروز بازار با ثبات نسبی داشتیم. یکی از دلایل کاهش فشار فروش را در اظهارات وزیر اقتصاد (در گفتگوی ویژه خبری شبکه ٢) میتوان یافت. وزیر اقتصاد خبر از تزریق نقدینگی قابل توجهی به بازاربورس از محل صندوق توسعه ملی و در دو مرحله داد. قیمت ارز در بازار داخلی هم آزاد و هم سامانه نیما اندکی رشد داشته است. (قیمت خرید معادل یورویی سامانه نیما از ٩۶هزار و ١٨٧ به ١١٢ هزار و ۴۴۵ ریال رسید). از طرفی روند قیمت بازار های جهانی در گروه فلزات پایه نیز اخیرا صعودی بوده است و امروز هم رشد اندکی را تجربه کردند. هر چند به دلیل تعطیلات سال نو چینی با کاهش حجم معاملات روبه رو هستیم. از طرفی قیمت نفت برنت همچنان در عبور موفق از مقاومت ۶٣ دلاری ناکام مانده است...