در شرایطی به مصاف معاملات چهارمین روز کاری هفته می رویم که بازار روز گذشته مطابق با انتظار وضعیت بهتری داشت و اکثر نمادها سبزپوش شدند اما نبود نقدینگی کافی عاملی بود تا به مرور مثبت های بازار رنگ باخته و در نتیحه قیمت آخرین معامله اکثر نمادها در سطوحی پائین تر از قیمت های پایانی قرار بگیرد. این وضعیت عملا نشان می دهد که بازار امروز هم احتمالا ضعیف خواهد بود. در گزارش هایی که آذر ماه منتشر گردید، به این نکته اشاره شد که بازار سرمایه با معاملات کمتر از ۵٠٠ میلیارد تومانی راه به جایی نخواهد برد و دلیل رشد نسبی قیمت ها در دی ماه نیز ...