نفت برنت در ساعات معاملاتی بازار بورس توانست از مقاومت ۶٣ دلاری رد شود؛ اما متاسفانه بعد از ظهر و تا لحظه تهیه این گزارش به ۶١.٧ دلار رسیده است. در بازار داخلی دلار باز هم رشد کرد. به نظر میرسد که سپرده های بانکی بعد از تبدیل سود روز شمار به ماه شمار از بانک ها خارج شده و به بازار ارز وارد شده است. (که البته امید داشتیم که این نقدینگی جذب بازار سرمایه شود). امروز در سهم های شاخص ساز خرید های حقوقی نقش تعیین کننده ای در قیمت ها داشت. که البته باعث جو مثبت در کلیت بازار شد. البته با توجه به تغییر جهت حرکت شاخص ها و افزایش عرضه ها در نیمه دوم بازار به نظر میرسد که فردا نیز بازار پرعرضه ای داشته باشیم...