در شرایطی به مصاف معاملات سومین روز کاری هفته می رویم که بازار روز گذشته حرفی برای گفتن باقی نگذاشت ! بازار دیروز از همان دقایق ابتدایی با فشار عرضه آغاز کرد و در اکثر نمادها شاهد رنج های منفی سنگین بودیم. برخی این وضعیت را به کاهش نرخ ارز ارتباط می دهند و عده ای دیگر بحث تحریم ها و عدم تاثیرگذاری سازوکار جدید مالی اروپا را مطرح می کنند. البته بحث تسویه اعتبارات کارگزاران بواسطه قانون جدید سازمان بورس نیز می تواند یکی از دلایل تاثیرگذار در ریزش بازار باشد. به هر جهت در چنین بازارهایی معامله گران عمدتا در جستجوی ...