در شرایطی انتظار می رفت بازار سرمایه طی معاملات نخستین روز کاری هفته چهره مثبتی را بواسطه خبرهای سیاسی و رشد قیمت ها در بازارهای جهانی به نمایش بگذارد که در عالم واقعیت وضعیت متفاوتی را شاهد بودیم ؛ بطوریکه پس از تحرکات مثبت در دقایق ابتدایی، به مرور فشار عرضه ها فزونی یافت و شاخص اکثر صنایع با رنگ سرخ به کار خود خاتمه دادند. به نظر می رسد ٢ عامل اختلال در هسته معاملات ناشی از عرضه صف خرید نماد تازه وارد «تامین سرمایه لوتوس پارسیان» و ...