تعداد انگشت شماری از صندوق ها از جمله مفید، بورسیران، فیروزه موفقیت، آوای ثروت کیان، سپهر اول، امین تدبیرگران فردا، اکسیر سودا و... توانستند با کسب بازدهی مثبت دومین هفته بهمن ...

بورس24: بورس تهران در دومین هفته متوالی با افت 1.6 درصدی شاخص کل مواجه شد. در این شرایط، با کاهش میزان نقدینگی و فشار فروش در نمادهای مطرح بازار؛ عملکرد هفتگی اکثر صندوق های سرمایه گذاری در سهام نیز با افت و شناسایی زیان همراه بود. با این وجود تعداد انگشت شماری از صندوق ها از جمله مفید، بورسیران، فیروزه موفقیت، آوای ثروت کیان، سپهر اول، امین تدبیرگران فردا، اکسیر سودا و... توانستند با کسب بازدهی مثبت دومین هفته بهمن را پشت سر گذارند. صندوق های آرمان اندیش، کارگزاری بانک ملی و گوهرفام امید نیز با افت بیش از 3 درصد ضعیف ترین عملکرد را ثبت کردند.

همانگونه که ملاحظه می شود در بازه مورد بررسی، بیشترین NAV یا خالص ارزش دارایی ها (به عنوان ملاکی برای جذب نقدینگی در میان علاقه مندان) به صندوق های کارگزاری بانک ملی، آگاه، پیشتاز، بورسیران و پویا اختصاص داشته است. همچنین برای بررسی دقیق تر، اطلاعات و روند بازدهی صندوق سرمایه گذاری در سهام در جدول زیر آورده شده است. لازم به ذکر است؛ دوره برتر بازدهی، درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است. در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.