به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، غاذر با تحول در فروش پتانسیل جهش عایدی خوبی دارد مضافا این که سهم با شایعات افزایش سرمایه سنگین همراه و از دید تکنیکالی نیز تارگت های صعودی خوبی دارد