در شرایطی به مصاف معاملات آخرین روز کاری هفته می رویم که بازار روز گذشته شرایط بهتری داشت و مطابق انتظار پس از یک افت ٢ – ٣ روزه، شاهد برقراری تعادل در اکثر صنایع بودیم. این وضعیت نشان می دهد که معامله‌گران و سرمایه‌گذاران قیمت های فعلی را برای فروش جذاب نمی بینند. بنابراین بازار در یک سطح تعادلی قرار گرفته و برای ادامه راه نیاز به اخبار و نقدینگی تازه نفس دارد. البته اخبار مثبت هم کم نیست اما ...