به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، لبنیات کالبر با حجم فروش بالا موفق به رشد قیمت های فروش خوبی شده که این برند لبنی با ارزش بازار پایین مستعد رشد قیمتی خوبی بوده و با توجه به وضعیت تکنیکال مثبت خود سیگنال خرید خوبی صادر کرد